La vacunació del gos

 

Les vacunes actuen de manera preventiva per reduir el risc d’infecció de determinades malalties 

...